Latinamerikanska samhället

Katolska kyrkans historia i det latinamerikanska samhället från år 1500 till slutet av 1700-talet är förenat med den spanska statens uppgång och fall. Spanien förlorade sitt koloniala herravälde och därmed försvagades också kyrkan. När de latinamerikanska staterna började bli självständiga ville de även ha makten över kyrkan. Den latinamerikanska kulturen har länge funnits i Sverige i form av mat och musik. Numera finns en ideell förening, Panoramica, som arbetar för att sprida latinamerikansk kultur till svenskarna. Tanken är att kunna åskådliggöra det latinamerikanska samhället och bidra till en kulturell mångfald i det svenska kulturlivet genom ... Mexikanska tänkare, representant för den nuvarande humanistiska och första filosofen som ifrågasätter kvinnornas status i det latinamerikanska samhället. 2- Andrés Bello (1781-1865) Venezuelansk filosof och politiker, anses vara en av de viktigaste humanisterna i Latinamerika. sv I yttrandet beaktas dock inte de åsikter som organisationerna inom det latinamerikanska och västindiska civila samhället har om hur man skall agera på vissa viktiga områden (frågan om staten och dess institutioner, skatter, utbildning, hälsa, social trygghet, ekonomisk infrastruktur, industripolitik, ramar för ... Kursen ger fördjupade kunskaper om det samtida latinamerikanska samhället genom film, skönlitteratur och sakprosatexter. Fokus är hur narkotikahandel och knarkkarteller präglat samhälle och kulturliv i främst Mexiko och Colombia. latinamerikansk översättning i ordboken svenska - danska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk.

Spanska: Latinamerikansk narkokultur Lunds universitet