Todentaa kustannusarvio

Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten Kaikki välittömät kulut tulee sen sijaan eritellä normaalisti ja myös maksuhakemuksessa todentaa kirjanpidon kautta. Välillisten kulujen osuus on 15 % hankkeen hyväksytyistä palkkakuluista. Erotuksena 24 % mallille, hankehenkilöstön matkakulut eivät kuulu välillisiin prosenttimääräisiin kuluihin. Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein. Jos hankkeessa on paljon matkakuluja, voit valita prosenttimääräisen kustannusmallin, flat rate 15 %, jossa kaikki matkakulut korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuen. ... Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten ... Kiinteämääräistä korvausta käytettäessä tähän kustannuslajiin kuuluvia kuluja ei tarvitse todentaa perusteilla (esim. laskuilla tai muilla kirjanpitotositteilla). 40%-kaava Jos käytetään 40 % -kaavaa, sen avulla laskettava summa vastaa 40 % hankkeen henkilöstökustannuksista. myöhemmin muutettu Etelä-Pohjanmaan liiton päätöksellä, merkitkää sarakkeeseen viimeisin kustannusarvio. Hakemuksessa kohdassa 1 olette ilmoittaneet ajanjakson, jolta haette maksatustaEsitetyt kustannukset täytyy todentaa . kirjanpitäjän allekirjoittamallaki rjanpidon otteella. Maaseuturahaston hankekoulutus 14.1.2016 1. Maaseuturahaston hankekoulutus ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille 14.1.2016 Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.1.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja arvioi kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia. ... Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein ... kestÄvÄÄ kasvua ja tyÖtÄ 2014 - 2020 suomen rakennerahasto-ohjelman avoin esr-haku lÄnsi-suomessa 16.6. – 1.10.2020 hakijan ohje sisältö: 1. • Yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen (ml. Selvitykset palkoista, hintatasoista, jne.) • Selvitys ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista ... ei tarvitse todentaa kirjanpidon ottein eikä tosittein, eikä tarkastaa • Hankehenkilöstön matkakustannukset ovat välittömiä kustannuksia (todennetaan kuittien perusteella) ... Hakemukseen liitteenä tulee toimittaa kustannusarvio. Hankkeen kustannukset tulee kuvata hakemukseen liitettävässä kustannusarviossa, joka tulee laatia annetulle pohjalle (kustannuslomake 2020, excel-taulukko). Kustannusten tulee sisältää arvonlisävero, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi.

Kustannusmallit – Veej'jakaja